2018

2018

Boston Gymkhana S.C F1

logesh vasu

Vinod Bodapati

Sandeep Sreerambhatla

Divakar Sankaran

SumanthKumar Sreeramaiah

Kanishka Adusumilli

Krunal Shah

Harshwardhan Meshram

Rolan Dsouza

Umair Akbar

NECC Sharks